Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ชำระเงินบำรุงการศึกษา

ITA Online 2022

Moving Forward

พัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลง

MOSC

ระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ท่านผู้อำนวยการเอกบรรจง บุญผ่อง ได้นำนักเรียนในระดับ ม.ต้น เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 pfizer vaccine ครบ 2 เข็มเป็นที่เรียบร้อย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ท่านผู้อำนวยการเอกบรรจง บุญผ่อง ได้นำนักเรียนในระดับ ม.ต้น เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 pfizer vaccine ครบ 2 เข็มเป็นที่เรียบร้อย

โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” ได้เข้าร่วมประกวดการแข่งขันชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ท่านผู้อำนวยการเอกบรรจง บุญผ่อง คณะผู้บริหาร และครูฝ่ายงานแนะแนว ได้ทำการต้อนรับ กลุ่ม วิลล่า ฟอเรสต์บ้านบึง (Villa Forest) บริษัทแพนพลัส แอสเสท จำกัด ผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

คณะผู้บริหารและครูบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบ้านบึง เป็นประธานในพิธี ถวายพวงมาลา และมีการทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล

โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา"


28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย ร่วมสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย "ร้องเพลงชาติไทย"

Carousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
https://73fe2e59-a-27589336-s-sites.googlegroups.com/a/banbung.ac.th/banbunguttasahakamnukhro-school/klum-brihar-ngan-wichakar/klum-brihar-ngan-wichakar-1/%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A28-05-61.jpg?attachauth=ANoY7cov9uMdxlrY5WDf995G0MGdjgkdvkwoprWySv2w992nYurwJhrZyj4hl7LVaUcv12Ssg5chvZIZeqyvz3K-eSYI8-93HE5T816BAHOEzlnMNDLpXbOogBH5ITei2xEmdRMwqEREHyWVi_7Ew-qkUJQWFStDjaHnde11dhfZRWuDFEd9fN0MoD9WVsqAbaZqMs06EKX9_6a6brJJESyhuvbiiW2Bu3eJMxVZQQQJPGfS5zT1NPRZ9p6QOmiWJFjcpm2U9ZkddyvjRVnqmAIvoo07LgSBVJrHzuE26uyTfiT0leOghBie_227VKUuHRYU1AXV1wIWWBwCGxwSRVsslTNtn7pYyZBCSpUmvgv2-uv-94fsn90Jzpo57GXtCbEbdMYsbOdVwtMszmZuDzaqaCtX2spvYWGyq5GbmgjmaLDP3krr0WLCQAE8vhZw1xiZwk5NrQ9H-AClcUUoL5qAeeKEDuRDbqwk3-nNQeEa6abUkOT-i0UMGl3k_xh6pUkpfByJeLeqs96VOvu_BuDnxWh723bLMXxQFMeie_8YFELVHOLSxE_hpMdzxEzzh1rjumdTS7dA&attredirects=0
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
http://www.spm18.go.th/2017/
http://www.moe.go.th/moe/th/home/
http://www.obec.go.th/
http://training.obec.go.th/#/Login
http://www.oic.go.th/infocenter6/650/
http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/egp/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zifQ3djQydnQ18_cOMzQwczQN8nf0DPQwMnA31wwkpiAJKG-AAjgZA_VGElBTkRhikOyoqAgABi76p/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?locale=th
กิจกรรมงาน26 มิ.ย.วันต่อต้านยาเสพติดโลก61
โครงการสถานศึกษาสีขาว
http://www.dlit.ac.th/pages/classroom.php
http://www.thaiteachers.tv/
http://www.ksp.or.th/ksp2013/home/index.php
http://www.kkict.org/
http://www.kroobannok.com/
http://www.kruwandee.com/
https://classroom.google.com/h
ห้องเรียนออนไลน์
https://mcmk.obec.go.th/