Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ผอ.สัมฤทธิ์ ขจร ประธานศิษย์เก่า บ.บ. รุ่นที่ 16 และ คุณอดิศักดิ์ เกียรติไกรวัลศิริ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมคณะศิษย์เก่า บ.บ. รุ่นที่ 16 มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาค หน้ากากอนามัย , เจล-แอลกอฮอล์ และ เครื่องกดเจล-แอลกอฮอล์ แบบขาตั้ง ให้กับโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" โดยมี นายเอกบรรจง บุญผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พร้อมรับมอบของบริจาค ของผู้มีจิตศรัทธา เป็นที่เรียบร้อย

ท้ายนี้ทางโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ต้องขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบ้านบึง ได้ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)

ณ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel image
ชำระเงินบำรุงการศึกษา

ITA Online 2020

Moving Forward

พัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลง

การจัดการเรียนการสอน

ในสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะผู้บริหารและครูบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบ้านบึง เป็นประธานในพิธี ถวายพวงมาลา และมีการทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล

โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา"


28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย ร่วมสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย "ร้องเพลงชาติไทย"

https://73fe2e59-a-27589336-s-sites.googlegroups.com/a/banbung.ac.th/banbunguttasahakamnukhro-school/klum-brihar-ngan-wichakar/klum-brihar-ngan-wichakar-1/%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A28-05-61.jpg?attachauth=ANoY7cov9uMdxlrY5WDf995G0MGdjgkdvkwoprWySv2w992nYurwJhrZyj4hl7LVaUcv12Ssg5chvZIZeqyvz3K-eSYI8-93HE5T816BAHOEzlnMNDLpXbOogBH5ITei2xEmdRMwqEREHyWVi_7Ew-qkUJQWFStDjaHnde11dhfZRWuDFEd9fN0MoD9WVsqAbaZqMs06EKX9_6a6brJJESyhuvbiiW2Bu3eJMxVZQQQJPGfS5zT1NPRZ9p6QOmiWJFjcpm2U9ZkddyvjRVnqmAIvoo07LgSBVJrHzuE26uyTfiT0leOghBie_227VKUuHRYU1AXV1wIWWBwCGxwSRVsslTNtn7pYyZBCSpUmvgv2-uv-94fsn90Jzpo57GXtCbEbdMYsbOdVwtMszmZuDzaqaCtX2spvYWGyq5GbmgjmaLDP3krr0WLCQAE8vhZw1xiZwk5NrQ9H-AClcUUoL5qAeeKEDuRDbqwk3-nNQeEa6abUkOT-i0UMGl3k_xh6pUkpfByJeLeqs96VOvu_BuDnxWh723bLMXxQFMeie_8YFELVHOLSxE_hpMdzxEzzh1rjumdTS7dA&attredirects=0
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
http://www.spm18.go.th/2017/
http://www.moe.go.th/moe/th/home/
http://www.obec.go.th/
http://training.obec.go.th/#/Login
http://www.oic.go.th/infocenter6/650/
http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/egp/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zifQ3djQydnQ18_cOMzQwczQN8nf0DPQwMnA31wwkpiAJKG-AAjgZA_VGElBTkRhikOyoqAgABi76p/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?locale=th
กิจกรรมงาน26 มิ.ย.วันต่อต้านยาเสพติดโลก61
โครงการสถานศึกษาสีขาว
http://www.dlit.ac.th/pages/classroom.php
http://www.thaiteachers.tv/
http://www.ksp.or.th/ksp2013/home/index.php
http://www.kkict.org/
http://www.kroobannok.com/
http://www.kruwandee.com/
https://classroom.google.com/h
ห้องเรียนออนไลน์
https://mcmk.obec.go.th/