กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นายอัครนันท์ หูไธสง

ครู

นายวัฒนา คชพญาวงศ์

ครู

นายคำผล สุพร

ครู

นายธรวัชร ตักศิริชัย

ครู

นางสาวภัทรวดี คูหา

ครู

นางสาวศรีอัมพร รัตนพาหิระ

ครู

นายวรวุฒิ ตู้พิมาย

ครู

นายจักรพันธ์ พรรณา

ครู

นายภาณุพงศ์ ฟักบัว

ครู

นายวรวุฒิ ตู้พิมาย

ครู