ติดต่อเรา

ที่อยู่: 170 ถนน ชลบุรี-บ้านบึง ตำบล บ้านบึง อำเภอ บ้านบึง ชลบุรี 20170

โทรศัพท์: 038443191

โทรสาร: 038444481

สำนักงานธุรการ :  038444479 

สำนักงานวิชาการ : 038443968

วิชาการ ห้องหลักสูตร : 038444480 

สำนักงานบริหารทั่วไป : 038444481

สำนักงานกิจการนักเรียน : 038444911

งานคอมพิวเตอร์ : 038444912