ชำระเงินบำรุงการศึกษา

ITA Online 2022 

Moving Forward

พัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลง

MOSC

ระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นายเอกบรรจง บุญผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกคน ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ กับท่านรองผู้อำนวยการธนรัชน์ สุขโข ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งประชาสัมพันธ์จากงานธนาคารโรงเรียน

      เชิญชวนคุณครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม "สัปดาห์การออม" ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2566 เพื่อเสริมสร้างนิสัยและวินัยการออม ด้วยการฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน โดยคุณครูและนักเรียนสามารถฝากเงินได้ทั้งสัปดาห์ที่ห้องธนาคารโรงเรียน 


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564  ท่านผู้อำนวยการเอกบรรจง  บุญผ่อง ได้นำนักเรียนในระดับ ม.ต้น เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019  pfizer vaccine ครบ 2 เข็มเป็นที่เรียบร้อย 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564  ท่านผู้อำนวยการเอกบรรจง  บุญผ่อง ได้นำนักเรียนในระดับ ม.ต้น เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019  pfizer vaccine ครบ 2 เข็มเป็นที่เรียบร้อย 

โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” ได้เข้าร่วมประกวดการแข่งขันชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

วันที่ 15  พฤศจิกายน 2564 ท่านผู้อำนวยการเอกบรรจง  บุญผ่อง คณะผู้บริหาร และครูฝ่ายงานแนะแนว ได้ทำการต้อนรับ กลุ่ม วิลล่า ฟอเรสต์บ้านบึง (Villa Forest)  บริษัทแพนพลัส แอสเสท จำกัด  ผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 

คณะผู้บริหารและครูบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบ้านบึง เป็นประธานในพิธี ถวายพวงมาลา และมีการทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล 

โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" 


28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย ร่วมสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย "ร้องเพลงชาติไทย"

https://73fe2e59-a-27589336-s-sites.googlegroups.com/a/banbung.ac.th/banbunguttasahakamnukhro-school/klum-brihar-ngan-wichakar/klum-brihar-ngan-wichakar-1/%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A28-05-61.jpg?attachauth=ANoY7cov9uMdxlrY5WDf995G0MGdjgkdvkwoprWySv2w992nYurwJhrZyj4hl7LVaUcv12Ssg5chvZIZeqyvz3K-eSYI8-93HE5T816BAHOEzlnMNDLpXbOogBH5ITei2xEmdRMwqEREHyWVi_7Ew-qkUJQWFStDjaHnde11dhfZRWuDFEd9fN0MoD9WVsqAbaZqMs06EKX9_6a6brJJESyhuvbiiW2Bu3eJMxVZQQQJPGfS5zT1NPRZ9p6QOmiWJFjcpm2U9ZkddyvjRVnqmAIvoo07LgSBVJrHzuE26uyTfiT0leOghBie_227VKUuHRYU1AXV1wIWWBwCGxwSRVsslTNtn7pYyZBCSpUmvgv2-uv-94fsn90Jzpo57GXtCbEbdMYsbOdVwtMszmZuDzaqaCtX2spvYWGyq5GbmgjmaLDP3krr0WLCQAE8vhZw1xiZwk5NrQ9H-AClcUUoL5qAeeKEDuRDbqwk3-nNQeEa6abUkOT-i0UMGl3k_xh6pUkpfByJeLeqs96VOvu_BuDnxWh723bLMXxQFMeie_8YFELVHOLSxE_hpMdzxEzzh1rjumdTS7dA&attredirects=0
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
http://www.spm18.go.th/2017/
http://www.moe.go.th/moe/th/home/
http://www.obec.go.th/
http://training.obec.go.th/#/Login
http://www.oic.go.th/infocenter6/650/
http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/egp/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zifQ3djQydnQ18_cOMzQwczQN8nf0DPQwMnA31wwkpiAJKG-AAjgZA_VGElBTkRhikOyoqAgABi76p/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?locale=th
กิจกรรมงาน26 มิ.ย.วันต่อต้านยาเสพติดโลก61
โครงการสถานศึกษาสีขาว
http://www.dlit.ac.th/pages/classroom.php
http://www.thaiteachers.tv/
http://www.ksp.or.th/ksp2013/home/index.php
http://www.kkict.org/
http://www.kroobannok.com/
http://www.kruwandee.com/
https://classroom.google.com/h
ห้องเรียนออนไลน์
https://mcmk.obec.go.th/