ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ผอ.เอกบรรจง บุญผ่อง เข้ารับโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน World-Class standard School (OBECQA) จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 21 ก.ค.66 ณ อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก 

เผยแพร่ประกาศ.pdf

ประกาศประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อจอแสดงผล LED Full Color Video Wall พร้อมติดตั้ง หอประชุมกาญจนานนท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อจอLED FULL Colour วิดีโอวอพร้อมติดตั้งหอประชุมกาญจนานนท์ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชำระเงินบำรุงการศึกษา

ITA Online 

Moving Forward

พัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลง

MOSC

ระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา

           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ท่าน ผอ.เอกบรรจง บุญผ่อง ผู้บริหาร และคณะครู ขอแสดงความยินดี กับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ จาก       ครูชำนาญการ เป็น ครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 7 ท่าน  และ คุณครูที่ดำรงตำแหน่ง ครู เป็นครูมีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 33 ท่าน

วันที่ 26 ตุลาคม 2566

         โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ได้เปิดการเรียนการสอนและพร้อมจัดกิจกรรมต่างๆให้ผู้เรียน ในเทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยท่าน ผอ.เอกบรรจง บุญผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์ ได้ยืนต้อนรับนักเรียนและดูความเรียบร้อยบริเวณหน้าโรงเรียน พร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนพัฒนาการเรียนของตนเองต่อไป ณ อาคารโดมเอนกประสงค์


วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.00 น.

นายเอกบรรจง บุญผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย คณะครูตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ครูในโครงการสัมพันธ์ชุมชนฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ศาลาประชาคม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น.

นายเอกบรรจง บุญผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" พร้อมด้วย นายธนรัชน์ สุขโข รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" และคณะครูตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ครูในโครงการสัมพันธ์ชุมชนฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาประชาคม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี


วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.00 น.

นายเอกบรรจง บุญผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย คณะครูตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ครูในโครงการสัมพันธ์ชุมชนฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ศาลาประชาคม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.00 น. 

โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยมี ท่านผู้อำนวยการเอกบรรจง บุญผ่อง กล่าวถวายพระพร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณอาคารโดมเอนกประสงค์มังกรกุลวาณิช


วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น.

โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" นำโดย ท่านผู้อำนวยการเอกบรรจง บุญผ่อง คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา กับหน่วยงานอื่นๆ ของอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และดำรงรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาของเราทุกคน


โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” ได้เข้าร่วมประกวดการแข่งขันชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

วันที่ 13 - 16 กรกฎาคม 2566

โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" โดย ผุ้อำนวยการโรงเรียน นายเอกบรรจง บุญผ่อง ได้ส่งครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ในรายการ International Arduino Competition การออกแบบสร้างนวัตกรรม BCG Innovator with Arduino Explore IoT Kit จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ iMAKE Innovation ภายใต้โครงการ 50,000+ เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นวิศวกรในอนาคต "The Next Engineering Pathway" ณ สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ชั้น 1 )

รายชื่อครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมดูแลในการเข้าแข่งขัน

- คุณครูณัลทวัฒน์ พิมพ์สกุล

รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน มีดังนี้

1.นางสาวชยามร แปน้อย ม.4/12   2.นายประสิทธิพล แซ่ตั๊ง ม.4/12

3. นางสาวอัจฉรา รัตนวารี ม. 5/3   4. นางสาวจันทกานต์ สุทธิ ม.5/3

ปรากฎผลการแข่งขันดังนี้ ****

- ได้ผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันต่อในงาน ARDUINO DAY ในเดือนพฤศจิกายน 2556 (ติดอันดับ 1 ใน 25 ทีม จากทีมทั้งหมด 60 ทีม ทั่วประเทศ )

โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ผอ.เอกบรรจง บุญผ่อง ผู้บริหาร และคณะครู พร้อมกับนักเรียนทุกคน ขอแสดงความยินดี

กับครูผู้ฝึกซ้อม และนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทกคน


คณะผู้บริหารและครูบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบ้านบึง เป็นประธานในพิธี ถวายพวงมาลา และมีการทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล 

โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" 


28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย ร่วมสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย "ร้องเพลงชาติไทย"

https://73fe2e59-a-27589336-s-sites.googlegroups.com/a/banbung.ac.th/banbunguttasahakamnukhro-school/klum-brihar-ngan-wichakar/klum-brihar-ngan-wichakar-1/%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A28-05-61.jpg?attachauth=ANoY7cov9uMdxlrY5WDf995G0MGdjgkdvkwoprWySv2w992nYurwJhrZyj4hl7LVaUcv12Ssg5chvZIZeqyvz3K-eSYI8-93HE5T816BAHOEzlnMNDLpXbOogBH5ITei2xEmdRMwqEREHyWVi_7Ew-qkUJQWFStDjaHnde11dhfZRWuDFEd9fN0MoD9WVsqAbaZqMs06EKX9_6a6brJJESyhuvbiiW2Bu3eJMxVZQQQJPGfS5zT1NPRZ9p6QOmiWJFjcpm2U9ZkddyvjRVnqmAIvoo07LgSBVJrHzuE26uyTfiT0leOghBie_227VKUuHRYU1AXV1wIWWBwCGxwSRVsslTNtn7pYyZBCSpUmvgv2-uv-94fsn90Jzpo57GXtCbEbdMYsbOdVwtMszmZuDzaqaCtX2spvYWGyq5GbmgjmaLDP3krr0WLCQAE8vhZw1xiZwk5NrQ9H-AClcUUoL5qAeeKEDuRDbqwk3-nNQeEa6abUkOT-i0UMGl3k_xh6pUkpfByJeLeqs96VOvu_BuDnxWh723bLMXxQFMeie_8YFELVHOLSxE_hpMdzxEzzh1rjumdTS7dA&attredirects=0
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
http://www.spm18.go.th/2017/
http://www.moe.go.th/moe/th/home/
http://www.obec.go.th/
http://training.obec.go.th/#/Login
http://www.oic.go.th/infocenter6/650/
http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/egp/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zifQ3djQydnQ18_cOMzQwczQN8nf0DPQwMnA31wwkpiAJKG-AAjgZA_VGElBTkRhikOyoqAgABi76p/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?locale=th
กิจกรรมงาน26 มิ.ย.วันต่อต้านยาเสพติดโลก61
โครงการสถานศึกษาสีขาว
http://www.dlit.ac.th/pages/classroom.php
http://www.thaiteachers.tv/
http://www.ksp.or.th/ksp2013/home/index.php
http://www.kkict.org/
http://www.kroobannok.com/
http://www.kruwandee.com/
https://classroom.google.com/h
ห้องเรียนออนไลน์
https://mcmk.obec.go.th/