วันที่ 13 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"ได้มีการจัดกิจกรรมการทำพานไหว้ครู เพื่อทำกิจกรรมพิธีไหว้ครูในวันที่ 14 มิถุนายน 2561

Post date: 13 มิ.ย. 2018, 9:30:51