ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" มาร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 70 รูป

Post date: 15 ต.ค. 2009, 6:51:36

1 กันยายน 2560 เวลา 07.00 น.

นายสำเริง หมอนวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" มาร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 70 รูป โดยมีคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมกันตักบาตรในครั้งนี้