รองผู้อำนวยการอารีรัตน์ แสงหิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาสาสตร์ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมทั้งหมด 200 คน

Post date: 10 มิ.ย. 2018, 9:32:28