1 กันยายน 2560 วันคล้ายวันสถาปนโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"

Post date: 15 ต.ค. 2009, 6:50:14

นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มาเป็นประธานในพิธีเปิด วันคล้ายวันสถาปนโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" และได้มอบรางวัลเพชรบ้านบึงให้แก่คณะครูที่ได้รับรางวัล และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม