กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารายงานโครงงานและกระบวนการสร้างแนวคิดในการสร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์

Post date: 29 ส.ค. 2018, 8:20:47