ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับประเทศ โดยจะรับการลงพื้นที่ ณ โรงเรียนในวันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561

Post date: 25 พ.ค. 2018, 9:31:26