31 พ.ค. 2561 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีท่านผู้อำนวยการเรืองเดช สาระปารัง ให้การสนับสนุนและร่วม

Post date: 1 มิ.ย. 2018, 4:54:35