1 กันยายน 2560 นายบำเพ็ญ โรจน์พัฒนากุล เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา

Post date: 3 ธ.ค. 2017, 14:58:15

1 กันยายน 2560 นายบำเพ็ญ โรจน์พัฒนากุล เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ อาคาร 5 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"