17 มิ.ย. 2561 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน โดยมีการประชุม ผู้ปกครอง ทั้ง ระดับ ม.1-6 โดยมีท่านผู้อำนวยการเรืองเดช สาระปารัง ประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

Post date: 18 มิ.ย. 2018, 2:09:35

เพิ่มเติมคลิกภาพด้านล่าง