Testimonials‎ > ‎

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" มาร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 70 รูป

posted Oct 14, 2009, 11:51 PM by Admin Banbung   [ updated Dec 3, 2017, 6:41 AM ]
1 กันยายน 2560 เวลา 07.00 น. 
นายสำเริง หมอนวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" มาร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 70 รูป โดยมีคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมกันตักบาตรในครั้งนี้Comments