Testimonials

27 พฤศจิกายน 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ

posted Nov 27, 2019, 6:32 PM by นายทิวากร หวันลา

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

posted Nov 14, 2019, 6:35 PM by นายทิวากร หวันลา

รูปภาพเพิ่มเติม

1 กันยา วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบปีที่ 71

posted Sep 2, 2019, 8:04 PM by นายทิวากร หวันลา   [ updated Sep 2, 2019, 8:07 PM ]


นิทรรศการภาษาจีน (เทศการวันตรุษจีน)

posted Feb 10, 2019, 9:13 PM by นายทิวากร หวันลา


ค่ายอาสายุวกาชาด

posted Feb 10, 2019, 8:08 PM by นายทิวากร หวันลา


1-10 of 34