เกี่ยวกับโรงเรียน

 

ประวัติโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"