Testimonials‎ > ‎

โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ได้จัดพิธีต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี กับท่าน ผอ.เอกบรรจง บุญผ่อง ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และท่านรองฯเดือนเพ็ญ ตันเงิน ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

posted Nov 14, 2019, 6:31 PM by นายทิวากร หวันลา   [ updated Nov 18, 2019, 9:57 PM ]
 
รูปภาพเพิ่มเติม

Comments