Testimonials‎ > ‎

14 มิถุนายน 2561 พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" นำโดย ท่านผู้อำนวยการ เรืองเดช สาระปารัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

posted Jun 14, 2018, 2:30 AM by BB SCHOOL   [ updated Jun 14, 2018, 8:48 PM ]

เพิ่มเติมคลิกที่ภาพด้านล่าง

กิจกรรมไหว้ครู 2561


Comments