สำหรับการประกาศผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2560 จะประกาศผลตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. 60 จนถึง

วันที่ 27 ต.ค. 60

และสำหรับนักเรียนแผนการเรียนทวิศึกษา ข้อมูลผลการเรียนที่ปรากฏ ยังไม่รวมกับผลการเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จึงทำให้ข้อมูลยังคงเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างทั้ง 2 สถาบันแล้ว

ทั้งนี้ทางครูที่ปรึกษาจะแจกเอกสารผลการเรียน (ปพ.6) สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ภายในวันที่มีการประชุมสานสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

นักเรียนสามารถเข้าตรวจผลการเรียนได้ที่นี่

https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx

หรือสามารถติดตั้ง Application บนระบบ Android เพื่อดูผลการเรียนผ่านสมาร์ทโฟนได้ ผ่าน GOOGLE PLAY ด้านล่าง