สำหรับการประกาศผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2560 จะประกาศผลตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. 60 จนถึง

วันที่ 27 ต.ค. 60

และสำหรับนักเรียนแผนการเรียนทวิศึกษา ข้อมูลผลการเรียนที่ปรากฏ ยังไม่รวมกับผลการเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จึงทำให้ข้อมูลยังคงเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างทั้ง 2 สถาบันแล้ว

ทั้งนี้ทางครูที่ปรึกษาจะแจกเอกสารผลการเรียน (ปพ.6) สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ภายในวันที่มีการประชุมสานสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

นักเรียนสามารถเข้าตรวจผลการเรียนได้ที่นี่

https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx

หรือสามารถติดตั้ง Application บนระบบ Android เพื่อดูผลการเรียนผ่านสมาร์ทโฟนได้ ผ่าน GOOGLE PLAY ด้านล่าง

bhapa

 

          ทางคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู และสมาคมศิษย์เก่า จึงไคร่ขอเชิญชวนและบอกบุญมายังทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษาครั้งนี้ และขอให้ทุกท่านเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุข พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ในทุกที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ

กำหนดการ วันเสารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๙ ณ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"

          พิเศษ สำหรับท่านผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษาที่ร่วมทำบุญกองละ ๔,๙๙๙ บาท รับพระผงสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระประธาน ๑ องค์ โดยทางโรงเรียนได้นำพระสมเด็จชุดนี้เข้าร่วมอธิษฐานจิต และปลุกเสกสองวาระ

วาระที่ ๑ ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสิน วัดระหารใหญ่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง อธิษฐานจิตและปลุกเสก ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

วาระที่ ๒ ได้รับความเมตตาจากพระเทพสุทธาจารย์(อนันต์ กลฺยาณวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี อธิษฐานจิตและปลุกเสกในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

ศิษย์เก่า ศิษย์ใหม่ และท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามและร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
เลขที่บัญชี 353-4-48977-2 ธนาคารกรุงเทพ สาขา บ้านบึง
(สำหรับท่านที่โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว ขอความอนุเคราะห์ท่านส่งหลักฐานการโอนถึง โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" หรือ โทรศัพท์/โทรสาร แจ้งได้ที่เบอร์ 038-444-479