ประกาศโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และเกณฑ์การประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปี 2563

posted Jun 29, 2020, 7:58 PM by นายทิวากร หวันลา
Comments