ประกาศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาต่อห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

posted Jun 29, 2020, 7:49 PM by นายทิวากร หวันลา
Comments