ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุม ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

posted Jun 29, 2020, 7:28 PM by นายทิวากร หวันลา
Comments